Logaritmer, ln och lösning av exponentialekvationer med basen e


Logaritmer med olika bas; lg (log10), log5, log3, samt den naturliga logaritmen ln (loge).
Dessutom lösning av exponentialekvationer.

Liknande genomgång men med något annorlunda förklaring kring logaritmerna

Vill du se klart genomgången trots att sista halvan handlar om derivata? Kolla här!

Liknande genomgång

– Genomgång om ln (den narutliga logaritmen)
– Repetition om lg (tiologaritmen)
– Lösning av exponentialekvationer
– Deriveringsregler för exponentialfunktioner

Repetera lösning av exponentialekvationer (Ma2)?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *