Logaritmer, ln och lösning av exponentialekvationer med basen e


Logaritmer med olika bas; lg (log10), log5, log3, samt den naturliga logaritmen ln (loge).
Dessutom lösning av exponentialekvationer.

Vill du se klart genomgången trots att sista halvan handlar om derivata? Kolla här!

Liknande genomgång

– Genomgång om ln (den narutliga logaritmen)
– Repetition om lg (tiologaritmen)
– Lösning av exponentialekvationer
– Deriveringsregler för exponentialfunktioner

Repetera lösning av exponentialekvationer (Ma2)?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *