Mängder, mängdlära och Venndiagram 2


Mängder, mängdlära och Venndiagram

Del 1: Sammanfattande genomgång om mängder, element, mängdoperationer och Venndiagram

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Del 2: Begreppen delmängd och äkta delmängd. Antalet delmängder samt begreppet disjunkta mängder.

Liknande genomgång som de ovan

Några exempeluppgifter med Venndiagram

Tre enklare uppgifter.

Tre svårare uppgifter.

Förmodligen går det att hitta kortare skrivsätt än de som jag tar upp. Kommentera YouTube-videon om du hittar ett kortare skrivsätt.

Standardmängder

$$C=\left\{alla\ komplexa\ tal\right\}$$

$$R=\left\{alla\ reella\ tal\right\}$$

$$Q=\left\{alla\ rationella\ tal\right\}$$

$$Z=\left\{alla\ heltal\right\}=\left\{\ldots, -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots\right\}$$

$$N=\left\{alla\ naturliga\ tal\right\}=\left\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4, \ldots\right\}$$

$$N^+=\left\{alla\ positiva\ heltal\right\}=\left\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ldots\right\}
$$

Beräkna antalet delmängder till en mängd

Visa att en mängdlikhet gäller.

Liknande genomgångar

Begrepp, standarmängder mm.

Mängdoperatorer och Venndiagram

Snitt, union, mängddifferens, komplement, disjunkta mängder, antal element, venndiagram. 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 tankar om “Mängder, mängdlära och Venndiagram