Olikheter


Likhetstecken och olikhetstecken: = < ≤ > ≥
samt: Att lösa olikheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.