Primitiva funktioner


Vad är en primitiv funktion och hur hittar vi en primitiv funktion?

Tydlig introducerande genomgång! I genomgången behandlas polynomfunktioner.


- Funktioner med kvadratrot eller annan rot
- Funktioner med potens i nämnaren

Snabbgenomgång av fyra exempel.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.