Primtal | Sammansatta tal |Delbarhet


1
(1)

Primtal och delbarhet

Är talet 97 ett primtal?

Hur långt behöver jag egentligen testa?​

Delbarhetsregler

Ett tal är delbart med ett annat tal om resultatet (kvoten) blir ett heltal. Det finns enkla regler för att snabbt kolla om ett tal är delbart med 2, 3, 5, 6 eller 10. 

Ett tal är delbart med 2 om:  … sista siffran i talet är jämn (slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8).
Ett tal är delbart med 5 om:  … sista siffran i talet är 0 eller 5.
Ett tal är delbart med 10 om:  … sista siffran i talet är 0.
Ett tal är delbart med 3 om: 

siffersumman är delbar med 3. 

Ex. Vi provar talet 124. Siffersumman till talet får vi om vi adderar siffrorna, 1+2+4 = 7. 

Talet 7 är inte delbart med 3 och då är talet 124 inte heller delbart med 3. 

Ex. Vi provar talet 12324. Siffersumman till talet får vi om vi adderar siffrorna, 1+2+3+2+4 = 12. 

Talet 12 är delbart med 3 och då är talet 124 också delbart med 3. 

Ett tal är delbart med 6 om:

… det både är delbart med 2 och med 3. 

Talet ska alltså vara ett jämnt tal samtidigt som siffersumman ska vara delbar med 3. 

Kolla om ett tal är ett primtal

I lilla programmet nedan kan du kolla om ett tal är ett primtal eller om det kan primtalsfaktoriseras.

Programmet är mitt första program i Python och koden är följande:

Rösta!

Vad tycker du om just denna sida på Vidma?

Genomsnittlig ranking: 1 / 5. Antal röster: 1

Eftersom du gillade detta

... så får du gärna följa Vidma på Facebook. 🙂 Då skulle jag bli glad!

Synd att detta inte var användbart för dig

Hur kan det bli bättre?

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.