Proportionalitet 3


Proportionalitet och jämförspris

Proportionalitet

Värdet på y är proportionellt mot x om vi kan skriva y = k⋅x. Detta innebär följande:

  • Grafen är en rät linje som går genom origo. 
  • Om x förändras med en viss faktor (eller en viss procent), så kommer y förändras med samma faktor. Till exempel:
    • Om x blir tre gånger större så kommer y också att bli tre gånger större.
    • Om x halveras så halveras y. 
  • k = y/x. Alltså blir k-värdet lika om vi dividerar y med motsvarande x-värde, oavsett vilket par av värden vi har. Detta är en snabb metod för att avgöra om ett samband är proportionellt eller inte.

Proportionalitet och jämförspris

Genomgång om enbart proportionalitet

Tydlig repetition: linjär ekvation och proportionalitet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 tankar om “Proportionalitet