Sammanfattning: Potenser och logaritmer


OBS: Vissa genomgångar nedan innehåller logaritmer. Logaritmer är ett moment som enbart ingår i Matematik 2b och 2c, inte 2a.

Att lösa en potensekvation eller exponentialekvation, snabbrepetition

Sammanfattningar

Sammanfattning av potensregler, tiologaritmer, exponentialekvationer och potensekvationer.

I slutet visar jag också ett värdefullt tips på hur vi med hjälp av GeoGebra kan lösa svåra problem betydligt enklare genom en regression.

Genomgång som främst behandlar tiologaritmer, exponentialekvationer och potensekvationer, samt tillämpningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *