Sammanfattning: Linjära funktioner, samt ekvationssystem


Genomgången behandlar följande:
- Linjers lutning (riktningskoefficient, k-värde)
- Parallella och vinkelräta linjer
- k-form: y = kx + m. Hur ritar vi grafen och hur kan vi räkna ut m-värdet algebraiskt?
- Lösning av ekvationssystem med substitutionsmetoden och additionsmetoden, samt kommentar om grafisk lösning.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.