Skala


Skala: förstoring och förminskning

Längre liknande genomgång, med fler exempeluppgifter.

Längdskala, areaskala, volymskala

På formelbladet:

Exempel.

Om längdskalan (vanliga skalan) är 1 : 10, så kan vi räkna ut areaskalan och volymskalan så här:

Areaskalan blir 1 : 100 (uträkning: 1·1=1 och 10·10=100). Arean i en figur förminskas alltså till en hundradel om figurens längder minskas till en tiondel. 

Volymskalan blir 1 : 1000 (Uträkning: 1·1·1=1 och 10·10·10=1000). Volymen förminskas alltså till en tusendel om alla längder minskas till en tiondel. 

Svårare exempel.

Om längdskalan (vanliga skalan) är 2 : 3, så kan vi räkna ut areaskalan och volymskalan så här:

Areaskalan blir 4 : 9 (uträkning: 2·2=4 och 3·3=9). Arean i en figur förminskas alltså till en fyra niondelar om figurens längder minskas till två tredjedelar. 

Volymskalan blir 8 : 27 (Uträkning: 2·2·2=8 och 3·3·3=27). Volymen förminskas alltså till åtta tjugosjundedelar om alla längder minskas till två tredjedelar. 

Hur fungerar skala om det gäller area eller volym?

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till denna.

Miniräknare ej tillåten. Från vt 2015 (Matematik årskurs 9).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från vt 2015 (Matematik årskurs 9).

Från vt 2014 (Matematik årskurs 9).

Du kan inte mäta här på skärmen. Starta videolösningen så får du hjälp med måtten!

Från vt 2013 (Matematik årskurs 9).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *