Skriva uttryck och förstå uttryck


Vad är ett uttryck och vad ska det vara bra för?

Ställa upp uttryck

Genomgångarna nedan är från Matematik 1 på gymnasiet men passar väldigt bra här!

Teckna och tolka uttryck

Introduktion: Vad är ett uttryck? Teckna och tolka uttryck

Förklarar också begreppen variabel och konstant, samt skillnaden mellan en ekvation och ett uttryck.

Mer om att teckna uttryck och skriva ekvationer

En längre video med samma innehåll, samt hur man använder uttryck för att skriva ekvationer och lösa problemuppgifter.

Tre svårare exempel om att skriva formler (eller uttryck)

OBS: En formel och ett uttryck är inte samma sak, men om du har en formel, tex A=b*h/2 så är höger sida i formeln ett uttryck: b*h/2. 

Det är alltså bara att inte skriva dit A= i det här exemplet. 

Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012, Vt 2014 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *