Spridning kring medelvärdet


Vad är normalfördelning och standardavvikelse?

Jag beräknar inte standardavvikelsen i dessa två klipp nedan.

Längre genomgång som ger en bra förståelse för vad standardavvikelse och normalfördelning är:

Liknande genomgång som tar upp normalfördelning och standardavvikelse lite mer kortfattat:

Att beräkna standardavvikelsen

Standardavvikelse för ett stickprov - när alla värden inte mätts

Alternativ 1: Med digitala verktyg (räknare eller GeoGebra)

Länk till annan sida på Vidma:

Alternativ 2: För hand

Att beräkna standardavvikelse för hand ingår inte längre i Matematik 2. Rekommenderas ej!

s = standardavvikelsen för ett stickprov (stickprov innebär att de värden som mätts endast är en del av samtliga värden).
= medelvärdet för stickprovet
x1 = första värdet
x2 = andra värdet
(osv.)
xn = sista värdet (värde nummer n)
n = antal mätvärden

Olika beteckningar används i formeln ovan och i kurvan på formelbladet eftersom formeln ovan endast ger en ”uppskattning” av standardavvikelsen och medelvärdet baserat på de värden som faktiskt mätts. 

Värdet s som genereras i formeln kommer alltså inte stämma överens med kurvan helt exakt eftersom alla värden ej mätts. Formeln ovan bygger ju på att endast ett stickprov har genomförts.

Beräkningar med normalfördelning

Hur vi kan förutsäga att samtliga värden sannolikt kommer fördela sig om alla värden skulle mätas

Alternativ 1: Med digitala verktyg (räknare eller GeoGebra)

Länk till annan sida på Vidma:

Alternativ 2: För hand med hjälp av formelbladet

μ = medelvärdet för samtliga värden (”hela populationen”).

σ = standardavvikelsen för samtliga värden (”hela populationen”).

Vad är det för skillnad på att undersöka "hela populationen" (totalundersökning) eller att undersöka ett stickprov?

... och varför används flera olika beteckningar för standardavvikelse och medelvärde?

s = standardavvikelsen för ett stickprov (stickprov innebär att de värden som mätts endast är en del av samtliga värden).

σ = standardavvikelsen för samtliga värden (”hela populationen”).

= medelvärdet för ett stickprov.

μ = medelvärdet för samtliga värden (”hela populationen”).

Lång men tydlig genomgång om standardavvikelse där jag ockå beräknar standardavvikelsen för hand. 

Luta dig tillbaka i soffan en stund…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *