Spridning kring medelvärdet


Spridning kring medelvärdet: normalfördelning och standardavvikelse

Vad innebär normalfördelning och standardavvikelse, samt när använder man det?

Jag beräknar inte standardavvikelsen i detta klipp.

Formler i formelbladet

s = standardavvikelsen för ett stickprov (stickprov innebär att de värden som mätts endast är en del av samtliga värden).
= medelvärdet
x1 = första värdet
x2 = andra värdet
(osv.)
xn = sista värdet (värde nummer n)
n = antal mätvärden

Olika beteckningar används i formeln ovan och i kurvan nedan eftersom formeln ovan endast ger en “uppskattning” av standardavvikelsen och medelvärdet baserat på de värden som faktiskt mätts. 

Värdet s som genereras i formeln kommer alltså inte stämma överens med kurvan helt exakt eftersom alla värden ej mätts. Formeln ovan bygger ju på att endast ett stickprov har genomförts.

μ = medelvärdet för samtliga värden (“hela populationen”).

σ = standardavvikelsen för samtliga värden (“hela populationen”).

Lång men tydlig genomgång om standardavvikelse där jag ockå beräknar standardavvikelsen för hand. 

Luta dig tillbaka i soffan en stund…

Beräkna standardavvikelse och normalfördelning enkelt och snabbt med digitala verktyg

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.