Symmetri


Symmetri: spegelsymmetri och rotationssymmetri

Kort genomgång av enbart det viktigaste

Längre liknande genomgång, men med fler exempel och tydligare förklaring

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.