Talsystem i olika talbaser


Repetitionsvideo, samt ett svårt exempel.

Talbaser som är större än 10

Främst talbas 16:

Det går också att skriva tal i talbaser som är större än bas 10. Då räcker det inte att använda de tio siffrorna vi har tillgång till utan vi utvidgar vanligtvis med bokstäverna. En vanlig talbas som ofta används är talbas 16, hexadecimala talsystemet. Talen 0 till 20 skrivs i talbas 16 så här:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13.

Hur ser de första talen ut i talbas 16?

Klippet startar där det handlar om talbas 16.

Att skriva talet C00Asexton i talbas 10:

Du har säkert stött på talbas 16 om du i något samband behövt ange den hexadecimala koden för en färg på datorn, exempelvis FF6633. De två första tecknen står för hur mycket röd färg färgen innehåller; de två mittersta för hur mycket grön färg och de två sista för hur mycket blå färg färgen innehåller. Färgen som skrivs #FF6633 innehåller alltså mest röd färg (FF är det största talet som kan skrivas med två positioner). Denna text är skriven i den färgen.

Talbas 16 är också mycket vanlig inom nätverksteknik för datorer. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *