Grafen till y = tan x


Vi kan också tänka tan x på ett annat sätt...

OBSERVERA:

Istället för att tänka tan x som lutningen på linjen i enhetscirkeln,

... så kan vi tänka det som y-värdet i den punkt där förlängningen på linjen skär linjen x=1.

Kolla nedanstående GeoGebraprogram så ser du!

Simulering av graferna i GeoGebra (extern länk)

Graferna till y = sin x, y = cos x och y = tan x, samt hur de hänger ihop med enhetscirkeln.

Geogebraprogrammet är gjort av Pontus Särs. Vinklarna på x-axeln är angivna i radianer och inte grader. Klicka på bilden för att testa själv!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *