Undersöka grafen till en andragradsfunktion


Startvärde, nollställen, symmetrilinje, extrempunkt (minimipunkt, maximipunkt)

Genomgång som tar upp hur du beräknar startvärde, nollställen, symmetrilinje, extrempunkt (minimipunkt, maximipunkt)

En till genomgång med mer fokus på hur grafen ser ut.

Fortsätt gärna till delen med tillämpningar, uppgifterna där handlar till oerhört stor del om detta!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.