Vinklar och vinkelsatser


Vinklar, vinkelsumma och vinkelsatser

Vinklar, namn på vinklar, vinkelsumma och olika satser

Några olika typer av trianglar och dess egenskaper

(Skrivet av ChatGPT, kontrolläst av mig).

  1. Rätvinklig triangel: En rätvinklig triangel har en vinkel som är exakt 90 grader. De andra två vinklarna i en rätvinklig triangel är alltid spetsiga (det vill säga mindre än 90 grader). De två sidorna som bildar den räta vinkeln kallas för kateter, och den längsta sidan, som är motsatt den räta vinkeln, kallas hypotenusa.

  2. Liksidig triangel: En liksidig triangel har tre sidor som alla är lika långa. Alla vinklar i en liksidig triangel är också lika stora, och varje vinkel är exakt 60 grader. Det innebär att alla vinklar är spetsiga.

  3. Likbent triangel: I en likbent triangel är två av sidorna lika långa. De vinklar som är mot de lika långa sidorna är också lika stora. Vinklarna kan variera, men de två basvinklarna (vid basen av de lika långa sidorna) är alltid lika stora.

  4. Trubbvinklig triangel: En trubbvinklig triangel har en vinkel som är större än 90 grader men mindre än 180 grader. De andra två vinklarna i en trubbvinklig triangel är spetsiga, och deras summa är mindre än 90 grader eftersom en triangels vinkelsumma alltid är 180 grader.

  5. Spetsvinklig triangel: En spetsvinklig triangel har tre spetsiga vinklar, vilket innebär att alla dess vinklar är mindre än 90 grader. Denna typ av triangel har inte några speciella egenskaper gällande sidornas längder, till skillnad från de tidigare nämnda trianglarna.

Yttervinkelsatsen

Genomgången handlar också om randvinkelsatsen, som ligger på en separat sida här på Vidma).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *