Asymptoter


Asymptoter

Vad är en asymptot och hur hittar vi sådana?

- Horisontella asymptoter (vågräta)
- Vertikala asymptoter (lodräta)
- Sneda asymptoter (övriga räta linjer)

Uppgifter från tidigare nationella prov, med videoförklaringar

Klicka på en uppgift för att se en videförklaring till den.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 4).

Från HT 2013 (Matematik 4).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *