Asymptoter 2


Asymptoter

Vad är en asymptot och hur hittar vi sådana?

- Horisontella asymptoter (vågräta)
- Vertikala asymptoter (lodräta)
- Sneda asymptoter (övriga räta linjer)

Ofta behöver vi använda polynomdivision för att hitta sneda asymptoter

Klippet ska starta på rätt ställe.

Uppgifter från tidigare nationella prov, med videoförklaringar

Klicka på en uppgift för att se en videförklaring till den.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 4).

Från HT 2013 (Matematik 4).


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 tankar om “Asymptoter

    • Jonas Vikström Inläggsförfattare

      Det gör det. Men så gör även linjen y=2x som är asymptoten. Innebörden är bara att när x växer mot oändligheten så kommer y-värdet för f(x) = 1/x + 2x att bli mer och mer likt y-värdet för linjen y=2x. Skillnaden mellan de två y-värdena är ju 1/x och denna term kommer bli allt närmare 0 ju mer x växer. Därför är y=2x en asymptot.