Deriveringsregler, del 1: Potens- och polynomfunktioner

Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner

Kontrollera här om du behärskar detta (klicka på knappen “Ny funktion” för att starta): 

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.