Matematik 5000, EKEKO19A, HT2021


Kapitel 1

1.1 Algebra och polynom

s. 1-19. Repetition från Ma1-2.

Ej fokus.

s. 20-23. Andragradsekvationer, tredjegradsekvationer, fjärdegradsekvationer.

1.2 Rationella uttryck

s. 24-37. Definitionsmängd, förenkling, beräkningar, ekvationslösning.

Mycket viktigt.

Allt är viktigt men extra fokus är på förenkling av rationella uttryck, s. 29. 

1.3 Funktioner

s. 38-48. Repetition om funktioner.

Bra som repetition men ej fokus.

Det viktigaste att repetera är s. 40.

s. 49-51. Faktorform och nollställen.

Viktigt.

Räkna andra uppgifter istället för boken.

Tyvärr är bokens uppgifter inte heltäckande inom detta område, så det är bättre att räkna följande uppgifter istället:

s. 52-55. Grafiska lösningsmetoder.

Bra att kunna. Använd GeoGebra.

s. 56-57. Repetition från Ma1-2. Exponentialfunktioner och potensfunktioner.

Ej fokus.

Kapitel 2

2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata.

s. 72-82. Ändringskvot och förståelse för derivata.

2.2 Gränsvärde och derivatans definition.

s. 83-87. Gränsvärde och derivatans definition.

Viktigt för högre betyg.

På E-nivå är endast gränsvärden viktigt, och ej jätteviktigt.

Gränsvärden:
Derivatans definition:

2.3. Deriveringsregler 1.

s. 88-99. Deriveringsregler för polynom- och potensfunktioner.

Mycket viktigt.

Deriveringsregler:

(Även reglerna på följande sidor är med här).

Problemlösning med derivata:

2.4. Deriveringsregler 2.

s. 101-112. Deriveringsregler för exponentialfunktioner

... samt talet e, logaritmen ln och lösning av exponentialekvationer.

Mycket viktigt.

Deriveringsregler:
Talet e och ln:

2.5. Grafisk och numerisk derivering.

s. 113-115. Olika differenskvoter.

Inte viktigt.

s. 116-118. Grafritande hjälpmedel och derivators värde.

Bra att kunna. Använd GeoGebra.

Skriv in funktionen på ena raden, tex: f(x)=x^2-3x.

På den andra raden skriver du:

  • f'(x) om du vill ha ett uttryck för derivatan.
  • f'(7) om du vill veta derivatans värde då x=7.
  • lös(f(x)=20) om du vill veta för vilket värde på x som derivatan blir 20.

Kapitel 3

3.1. Vad säger förstaderivatan om grafen?

s. 132-136. Extrempunkter, extremvärden, växande och avtagande.

Extremt viktigt.

På uppgiftssidan nedan finns även med uppgifter som kommer senare i kapitlet.

s. 138-141. Förstaderivatan och grafen.

Mycket viktigt.

Men på provet ni har V49 kommer endast E-uppgifter om detta. Likt de på classroom.

På uppgiftssidan nedan finns även med uppgifter som kommer senare i kapitlet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *