Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1 (Gamla versionen)


Matematik 1:

Uppgifter från nationella prov sorterade efter område.

  • Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1a, 1b och 1c, sorterade efter område.
  • Självklart med videoförklaringar om du klickar på uppgiften!

175 uppgifter med videoförklaringar,

varav 163 från tidigare nationella prov.

Välj område nedan!

Taluppfattning

Uppgifter från tidigare nationella prov.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2016 och VT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012, Vt 2014 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Taluppfattning

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Algebra

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012, Vt 2014 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1b och 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Algebra

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Procent mm.

Procent, förändringsfaktor, promille, ppm, index, lån, förhållande

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Procent mm.

Procent, förändringsfaktor, promille, ppm, index, lån, förhållande

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Del 1: Förändringsfaktor och upprepade förändringar

Funktioner och koordinatsystem

Uppgifter från tidigare nationella prov.

OBS: Vissa av uppgifterna är från prov i Matematik 2, men detta innehåll har flyttat till Matematik 1-kurserna.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från vt 2014 (Matematik 2b och 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från vt 2014 (Matematik 2b och 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Extra svåra

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Anteckning 2019-10-30 201048

Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

b16

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Funktioner och koordinatsystem

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Sannolikhet

Uppgifter från tidigare nationella prov.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Sannolikhet

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Statistik och kalkylblad

Uppgifter från tidigare nationella prov.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Statistik och kalkylblad

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1a:

Längd, omkrets, area, volym, skala och vinklar.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b och 1c).

OBS:

Vissa elever som läser Matematik 1a läser också om innehåll från fliken för Matematik 1b eller 1c. Detta beror  bland annat på vilket program du läser. Men på ett nationellt prov i Matematik 1a kommer inte sådant innehåll med eftersom det ska passa alla som läser kursen. 

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1a:

Längd, omkrets, area, volym, skala och vinklar.

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1b

Symmetri och spegling mm.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1b).

Från VT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1b).

Från HT 2016 (Matematik 1b och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b och 1c).

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1b:

Symmetri och spegling mm.

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1c:

Vektorer och trigonometri.

Vissa elever som läser Matematik 1a läser om innehållet nedan också, men detta kommer inte på ett nationellt prov i Matematik 1a eller 1b.

Uppgifter från tidigare nationella prov.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1c)

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1c)

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1c).

Från HT 2012 och 2016 (Matematik 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1b och 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b och 1c).

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1c:

Vektorer och trigonometri.

Vissa elever som läser Matematik 1a läser om innehållet nedan också, men detta kommer inte på ett nationellt prov i Matematik 1a eller 1b.

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Bevis, implikation och ekvivalens

Uppgifter från tidigare nationella prov.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1b).

Bevis, implikation och ekvivalens

Dessa uppgifter är inte från nationella prov.

Många av uppgifterna nedan är från mina genomgångar i kurserna. Poängen är ungefärliga och facit samt bedömningsanvisningar saknas. I genomgångarna berättar jag alltid rätt svar. //Jonas

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Än finns ingen uppgift här.

Blandat från kursen

Uppgifter från tidigare nationella prov.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).