Rationella uttryck


Sammanfattande bilder:

Vad är ett rationellt uttryck?
För vilka värden är det inte definierat?

Förlänga rationella uttryck

Förkorta rationella uttryck

Observera att du bara kan förkorta bort faktorer, som alltså sitter med multiplikation.

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera rationella uttryck

Vad är ett rationellt uttryck?
Finns det värden då uttrycket inte är definierat?

Förenkla rationella uttryck
(förlänga och förkorta)

Introduktion:

När får man förkorta och när får man inte det?

Att förlänga och förkorta rationella uttryck.

För att förkorta ett rationellt uttryck behöver du först faktorisera:

  1. Bryt ut gemensam faktor om det går.
  2. Går det att använda kvadreringsreglerna eller konjugatregeln baklänges?
  3. Faktorisera med hjälp av pq-formeln. Alltså beräkna nollställena x1 och x2 och skriv sedan på formen (x-x1)(x-x2).
  4. Hjälper det att bryta ut (-1) ?

TYDLIGT EXEMPEL: Att förenkla ett rationellt uttryck genom att faktorisera täljare och nämnare

Ett något svårare exempel, men mycket tydligt.

Ibland är det smart att bryta ut (-1).

Genom att bryta ut (-1) kan du få termerna att byta tecken:

x-7 = -1(-x+7) = -1(7-x).

Ibland kan detta hjälpa, om vi exempelvis har x-7 i täljaren och 7-x i nämnaren.

 

Klippet startar en bit in i genomgången.

Rationella uttryck:
- Addition och subtraktion
- Multiplikation
- Division
- Lösa ekvationer

Tydlig genomgång över allt detta. Några av exemplen är lite svårare.

Två något kortare genomgångar och något enklare exempel:

Addition och subtraktion av rationella uttryck

Multiplikation och division av rationella uttryck

Rationella funktioner - funktioner med bråkstreck

Rationella funktioner: När är de ej definierade? Hur förenklar vi sådana?

För det går ju aldrig att dividera med 0… och då kan inte x vara vad som helst!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.