Trigonometriska funktioner och grafer 5


Uppgifter i Matematik 4:

Trigonometriska funktioner och grafer

Uppgifter från nationella prov och från genomgångar.

Många av uppgifterna är från tidigare nationella prov, men det finns också ett antal uppgifter från mina egna genomgångar. 

Uppgifterna från de nationella proven har tydliga bedömningsanvisningar, medan uppgifterna från mina egna genomgångar saknar detta än så länge. Dock finns videoförklaring till samtliga uppgifter där jag alltid berättar rätt svar.  

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Löses utan digitala hjälpmedel.

Kommentar: I videoförklaringen visas graferna i GeoGebra, men tanken är att du ska kunna skissa dem för hand. Gradera också helst x-axeln med 90°, 180°, 270°, 360° osv. så blir det enklare.

Löses utan digitala hjälpmedel.

Kommentar: I videoförklaringen visas graferna i GeoGebra, men tanken är att du ska kunna skissa dem för hand. Gradera också helst x-axeln med 45°, 90°, 135°, 180° osv. så blir det enklare.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 4).

Från VT 2012 (Matematik D).

Löses utan digitala hjälpmedel.

Löses utan digitala hjälpmedel.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik D).

Från VT 2013 (Matematik D).

Från HT 2014 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel.

Från VT 2011 (Matematik D).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 4).

Från HT 2014 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 4).

Från VT 2014 (Matematik 4).


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 tankar om “Trigonometriska funktioner och grafer