Polär form


Uppgifter i Matematik 4:

Komplexa tal på polär form

Uppgifter från nationella prov och från genomgångar.

Många av uppgifterna är från tidigare nationella prov, men det finns också ett antal uppgifter från mina egna genomgångar. 

Uppgifterna från de nationella proven har tydliga bedömningsanvisningar, medan uppgifterna från mina egna genomgångar saknar detta än så länge. Dock finns videoförklaring till samtliga uppgifter där jag alltid berättar rätt svar.  

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Från VT 2013 (Matematik E).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2012 (Matematik E).

OBS: I videoförklaringen skriver och säger jag på ett ställe moturs där det ska stå medurs (en röd pil åt höger från w till u). Uträkningen är rätt, men jag använde där fel ord.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik E).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2012 (Matematik E).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2011 (Matematik E).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik E).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2011 (Matematik E).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 4).

Löses utan digitala hjälpmedel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *